Πίνακας υπολογισμού μείωσης μηνιαίων, 3μηνιαίων και ετήσιων παγίων εξόδων 

 
Μηνιαία - Super Market (10%):      
 
Μηνιαία - Ηλεκτρικό Ρεύμα (30%): 
 
Μηνιαία - Κινητή τηλεφωνία (45% - 60%):
 
Μηνιαία - Πρ. περιποίηση (κομωτήριο, αισθητική, μασάζ κ.α min 10%):
 
Μηνιαία - Καθ. έξοδα (φούρνο, μανάβη, χασάπη, pet shop κ.α. min10%):
 
Μηνιαία - Εστίαση (καφετέρια, ταβέρνα κ.α. 10% - 30%):
 
Μηνιαία - Delivery,gr (min5%):
 
3μηνιαία - Ασφάλεια αυτοκινήτου (min10%):
 
3μηνιαία - Ασφάλειες (κατοικίας, υγείας, ζωής, μηχανής κ.α. min 10%):
 
Ετήσια - Σπίτι (υδρ/κός, ηλέκ/γος, χαλιά, καθαρηστήριο κ.α. min 10%):
 
Ετήσια - Auto (ελαστικά, servive, πλυντήριο, ΚΤΕΟ κ.α. min10%):
 
 
 
Συστάσεις (προαιρετικά με 3 ενεργές η συνδρομή μηδενίζεται):
 
Συστάσεις φίλων (Συμπληρώνετε αυτόματα):
 
Ετήσια συνδρομή (25€ * 12 μήνες):
300 €
Ετήσιο κέρδος: